Förslag till examensbeskrivning för konstnärlig doktorsexamen m.m. Diarienummer: U2008/8022/UH

Ladda ner:

Promemorian innehåller förslag till ändring i högskolelagen (1992:1434) och högskoleförordningen (1993:100). Förslagen har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Förslagen innebär att en konstnärlig doktorsexamen införs med en examensbeskrivning enligt bilaga och att nämnden för konstnärligt utvecklingsarbete ska ansvara för den konstnärliga utbildningen på forskarnivå.