Rapport från Utrikesdepartementet

Bakgrundspromemoria: Nationell handlingsplan för resolution 1325 (kvinnor, fred och säkerhet)

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Bakgrundspromemoria till Handlingsplanen för genomförandet av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Promemorian understryker vikten av att genomföra resolutionen och detta genomförande bidrar både till utrikes-, säkerhets-, utvecklings- och försvarspolitiken liksom till jämställdhetspolitiken.