Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2024-2028

Publicerad

Handlingsplanen för att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet gäller för perioden 2024-2028 och fokuserar på kvinnors och flickors roll i konflikter och fredsprocesser.

Ladda ner:

Handlingsplanen syftar till att vägleda Sveriges samlade arbete med genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet, både internationellt och nationellt under perioden 2024–2028.