Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet 2021

Publicerad

Den femte rapporten från arbetet med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

Ladda ner:

Rapporten har sammanställts av FBA på uppdrag av UD och bygger på de
enskilda rapporter som myndigheterna rapporterat till UD avseende arbetet med kvinnor, fred och säkerhet under 2021.