Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet 2022

Publicerad

Den sjätte rapporten på Sveriges nationella handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020.

Ladda ner:

Rapporten har sammanställts av FBA på uppdrag av UD och bygger på de
enskilda rapporter som myndigheterna rapporterat till UD avseende arbetet
med kvinnor, fred och säkerhet under 2022.