Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet 2017

Publicerad

Första rapporten från arbetet med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

Ladda ner:

Sverige antog sin tredje nationella handlingsplan år 2016. Rapporten visar att handlingsplanens fokus på ledarskap, ägarskap och integrering av frågorna i ordinarie verksamhet har gett resultat. Den visar också på lokalt arbete med inkluderande fredsprocesser, konfliktförebyggande och stärkt skydd av kvinnor och flickor i konflikt.

Sverige har drivit på för att integrera kvinnor, fred och säkerhet i policyutveckling på global, regional och nationell nivå. Svenska myndigheter som Sida, MSB, Polismyndigheten och FBA – myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, har utbildat individer, institutioner och civilsamhällesorganisationer i över 30 länder, däribland Afghanistan, Colombia och Demokratiska republiken Kongo.