Rapport från Utrikesdepartementet

Sveriges arbete med kvinnor, fred och säkerhet 2020

Publicerad

Fjärde rapporten från arbetet med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020.

Ladda ner:

Rapporten gäller 2020 års genomförande av Sveriges nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet och har sammanställts av FBA på uppdrag av UD. Sammanställningen bygger på de rapporter som rapporterande myndigheterna har valt att redovisa, eller haft möjlighet att särskilja från den övriga verksamheten.