Rapport från Justitiedepartementet

Uppdrag att utreda vissa frågor rörande vapenlagstiftningen

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Utredaren ska göra en översyn av straffskalorna för vapenbrott, överväga vilka krav på aktivt medlemskap i en skytteförening som ska ställas för att få vapenlicens samt se över bestämmelserna om vapenhandlartillstånd. I uppdraget ingår också att se över polisens möjligheter att i vapenärenden få ut uppgifter från sjukvården, socialtjänsten och kriminalvården.