Hur EU-handlingar hanteras i Regeringskansliet Diarienummer: PM 2009:01

Ladda ner:

Denna promemoria innehåller upplysningar om regler och rutiner för hanteringen av EU-handlingar i Regeringskansliet. Den behandlar frågor om offentlighet och sekretess. Promemorian är en bearbetning av och ersätter den promemoria i ämnet som Statsrådsberedningen gav ut år 2000 (PM 2000:2).