Sammanfattning - Lagrådsremissen Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet Diarienummer: U2009/7188/S

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den nya skollagen omfattar utbildning från och med förskola till och med vuxenutbildning. Lagen är en sammanhållen lagstiftning som ska utgöra basen för kunskap, valfrihet och trygghet i alla de skolformer och andra verksamheter som omfattas av skollagen. Den nya skollagen innebär också att reglering som idag finns i olika lagar och förordningar samlas på ett ställe.