Rapport från Statsrådsberedningen

Sveriges nationella reformprogram 2011

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europeiska rådet antog vid sitt möte den 17 juni 2010 en ny strategi för ”smart och hållbar tillväxt för alla” - Europa 2020-strategin. I april varje år ska medlemsstaterna utarbeta reformprogram som presenterar genomförandet av strategin i den nationella politiken. Föreliggande reformprogram baseras på regeringens förslag till åtgärder i budgetpropositionen för 2011 och 2011 års ekonomiska vårproposition.