Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Statsrådsberedningen

Sveriges nationella reformprogram 2015

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Medlemsstaterna överlämnar i april varje år sina nationella reformprogram till EU-kommissionen. Reformprogrammen redogör för genomförandet av Europa 2020-strategin i den nationella politiken, med särskilt fokus på åtgärder inom de områden som också identifierats i medlemsstaternas landsspecifika rekommendationer samt framsteg mot EU 2020-strategins målsättningar. Rapporteringen ska även reflektera de övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen.

Sveriges nationella reformprogram för 2015 är i huvudsak baserat på regeringens förslag till åtgärder och reformambitioner i budgetpropositionen för 2015 och 2015 års ekonomiska vårproposition samt 2015 års vårändringsbudget. Det reflekterar även de övergripande prioriteringarna för den europeiska terminen som godkändes av Europeiska rådet i mars 2015:
- stimulans till investeringar,
- en förnyad vilja till strukturreformer och
- en ansvarsfull finanspolitik.

I en bilaga till årets program finns även bidrag som inkommit från arbetsmarknadens parter, regionala och lokala aktörer samt organisationer i det civila samhället. Regeringen har inte tagit ställning till dessa bidrag.

Laddar...