Vissa frågor angående bidrag till fristående gymnasieskolor och internationella skolor på gymnasienivå Diarienummer: U2011/4195/G

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I denna promemoria lämnas förslag till:

  • möjlighet för Statens skolverk att flytta fram tidpunkten för beslut om föreskrifter om riksprislistan för ersättning för elever i fristående gymnasieskolor, och kommunerna att flytta fram tidpunkten för beslut om bidrag som grundar sig på riksprislistan, samt
  • att riksprislistan för ersättning för elever i internationella skolor på gymnasial nivå ska beräknas på samma sätt som riksprislistan för fri-stående gymnasieskolor.