Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor Diarienummer: U2011/5414/UH

Ladda ner:

Promemorians förslag

Det bör införas ett förändrat förfarande för att utse ordförande och externa ledamöter i styrelser för universitet och högskolor. Ordföranden och de externa ledamöterna bör utses av regeringen efter förslag av en särskild nomineringsgrupp. En sådan nomineringsgrupp kan vara nationell, dvs. en enda grupp föreslår ledamöter för alla lärosäten, eller lokal, dvs. en grupp vid varje lärosäte föreslår ledamöter för just det lärosätet. Det lämnas också alternativa förslag om hur en nationell respektive lokal nomineringsgrupp bör sättas samman och utses.

Vidare lämnas alternativa förslag om antalet ledamöter i styrelserna.