Förslag till förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning Diarienummer: U2012/3414/F

Ladda ner:

Denna promemoria har utarbetats inom Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och innehåller förslag till en ny förordning om register för viss befolkningsbaserad forskning. Förslaget innebär att statliga universitet och högskolor med hjälp av automatiserad behandling ska få föra register för befolkningsbaserad forskning om vad arv och miljö betyder för uppkomsten av olika sjukdomar och för personers hälsa i övrigt. Författningsförslaget finns i bilaga 1.