Förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338) Diarienummer: S2012/5994/PBB

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förslag till ändringar i plan- och bygglagen (2010:900) samt plan- och byggförordningen (2011:338).