Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet

Statens medieråd har inom ramen för regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism fått uppdraget att beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier. Fokus har varit grupper som riktar sig till ungdomar och som uppmanar till våld för en politisk, religiös eller ideologisk sak.

Ladda ner: