Rapport från Kulturdepartementet

Våldsbejakande och antidemokratiska budskap på internet

Publicerad Uppdaterad

Statens medieråd har inom ramen för regeringens handlingsplan mot våldsbejakande extremism fått uppdraget att beskriva förekomsten av antidemokratiska budskap på internet och i sociala medier. Fokus har varit grupper som riktar sig till ungdomar och som uppmanar till våld för en politisk, religiös eller ideologisk sak.

Ladda ner: