Sammanfattande rapport från sju regionala konferenser inom integrationsområdet 2011-2013

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Styrgruppen för uppföljningen av Överenskommelsen inom integrationsområdet började sitt arbete i september 2011.

Utifrån parternas gemensamma åtagande att göra överenskommelsen känd nationellt och lokalt för att inspirera till lokala och regionala dialoger, valde styrgruppen att genomföra fyra regionala konferenser under hösten 2011. Satsningen föll väl ut och ytterligare konferenser anordnades under 2012 och 2013. Sammanlagt har under perioden 2011-2013 anordnats sju regionala konferenser.

De sammanfattande rapporterna från de sju genomförda konferenserna ger en god inblick i den rikedom av initiativ och möjligheter som finns utifrån de lokala och regionala förutsättningarna. Att ta tillvara dessa erfarenheter är viktigt i det fortsatta arbetet.