Rapport från Finansdepartementet

Sveriges konvergensprogram 2014

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt ålägger medlemsstaterna att årligen lämna in så kallade stabilitets- och konvergensprogram. Stabilitets- och konvergensprogrammen är utgångspunkten för Rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position. Det är också ett instrument i Rådets arbete med att övervaka och koordinera den ekonomiska politiken i EU och euroländerna. I enlighet med den nya årscykeln för förstärkt ekonomisk samordning inom EU (den europeiska terminen) ska medlemsstaterna överlämna stabilitets- eller konvergensprogrammen i april varje år.

Sveriges konvergensprogram för 2014 baseras på 2014 års ekonomiska vårproposition. Riksdagens finansutskott har informerats om det uppdaterade programmet.