Rapport från Socialdepartementet

Nationell strategi om våld mot äldre personer inom vård och omsorg Diarienummer: S2013/1952/FST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den nationella strategin om våld mot äldre inom vård och omsorg är en del av regeringens satsning på att stödja en strukturerad och långsiktigt fortgående kvalitetsutveckling inom vård och omsorg för äldre personer. Den är tänkt att inspirera kommuner till en ambitionshöjning och kvalitetsförbättring av arbetet med att förebygga, upptäcka och hantera våld mot äldre som förekommer inom vård och omsorg.

Strategin syftar till att dels öka medvetenheten om förekomsten av våld mot äldre personer, dels utgöra ett praktiskt stöd i kommunens organisatoriska planerings- och utvecklingsarbete.

I strategin redovisas även regeringens samlade åtgärder under perioden 2006–2013 för att förebygga, motverka och hantera våld mot äldre personer inom vård och omsorg.