Lärlingsutbildning och arbetsplatsförlagt lärande inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan Diarienummer: U2014/4311/GV

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

För att bevara lärlingsutbildningens särprägel som en utbildning med mycket arbetsplatsförlagt lärande (APL), föreslås i denna promemoria att lärlingsutbildning i gymnasieskolan senast får påbörjas under höstterminen det andra läsåret. Det innebär att det inte längre kommer att vara möjligt att börja lärlingsutbildning det tredje läsåret. Vidare föreslås att det arbetsplatsförlagda lärandet som ska ingå i lärlingsutbildningen ska utgå från den termin när utbildningskontraktet tecknas. I denna promemoria lämnas även förslag om APL inom yrkesutbildning som huvudsakligen är skolförlagd och för lärlingsutbildning i gymnasiesärskolan.