Rapport från Regeringskansliet

Delårsrapport för Regeringskansliet 2014-01-01 - 2014-06-30

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringskansliet lämnar härmed delårsrapport för 2014-01-01 - 2014-06-30 med resultaträkning, balansräkning och anslagsredovisning.