Rapport från Socialdepartementet

Sweden's follow-up of the Platform for Action from the UN’s Fourth World Conference on Women in Beijing (1995) - Coverin Diarienummer: U2014/240/JÄM

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Rapport på engelska

Rapporten utgår från åtagandena i Pekingplattformen, som antogs på FN:s fjärde kvinnokonferens 1995. Detta är den fjärde rapporten som Sverige lämnar för att redovisa vad som gjorts inom tolv kritiska samhällsområden för att främja jämställdhet.