Slutrapport - Regeringens samordnare för kommunalt flyktingmottagande Diarienummer: A2014/232/IU

Publicerad Uppdaterad

Regeringen utsåg Gunnar Hedberg (M) och Lars Stjernkvist (S) till samordnare för ökat kommunalt flyktingmottagande i januari 2014.

Ladda ner:

Uppdraget har varit att:

  • motivera fler kommuner att öka flyktingmottagandet,
  • föra en dialog med kommunerna om deras utmaningar och möjligheter,
  • redovisa möjligheter för flyktingmottagande i kommuner som idag endast tar emot ett fåtal flyktingar eller inga alls,
  • lyfta fram och sprida goda exempel från mottagandet genom exempelvis regionala nätverk och samverkanslösningar på kommunal nivå,
  • samverka med landshövdingar och länsstyrelser.

I uppdraget ingick att besöka samtliga län och – utöver kontakter med kommuner – samverka med företrädare för Arbetsförmedlingen och Migrationsverket samt inhämta erfarenheter från Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).

Uppdraget skulle utföras mellan februari och juni 2014 och avrapporteras genom en slutrapport som lämnas till regeringen.