Rapport från Utrikesdepartementet

Strategiska trender i globalt perspektiv - 2025: en helt annan värld?

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna globala trendrapport fokuserar på makroekonomisk förskjutning, teknologins inverkan på stat och samhälle, urbanisering och medelklassens dramatiska ökning och frågor som berör innovation, energi, utsläpp, globala institutioner samt normer och värderingar. Frågan är inte om Europa och Sverige kommer att påverkas, utan hur mycket.

Allt pekar på att vi står inför betydande globala omvälvningar och konsekvenser.

Rapporten är ett diskussionsunderlag och en ren tjänstemannaprodukt från Kansliet för strategisk analys, som är en gemensam funktion inom regeringskansliet.