Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Den svenska och finska försvarsmakten lämnade den 31 januari 2015 rapporten Final reports on deepened defence cooperation between Finland and Sweden till Försvarsdepartementet.

I rapporten framhålls sex fokusområden för samarbete - marinen, flygvapnet, armén, säker kommunikation, logistik och materiel samt gemensamma förband. Bland de konkreta förslagen återfinns:


- en gemensam marin förbandsenhet(Swedish Finnish Naval Task Group) som är tänkt att ha full operativ kapacitet år 2023,

- en ökad grad av interoperabilitet mellan det svenska och det finländska flygvapnen med förmåga till gemensamma operationer, gemensamt utnyttjande av flygbaser och gemensam stridsledningsförmåga,

- ett gemensamt svensk-finländskt ramverk på brigadnivå fram till 2020.