Rapport från Finansdepartementet

Sveriges konvergensprogram 2015

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt ålägger medlemsstaterna att lämna in så kallade stabilitets- och konvergensprogram i april varje år. Stabilitets- och konvergensprogrammen är utgångspunkten för Europeiska Rådets övervakning av ländernas offentligfinansiella position. Det är också ett instrument i Rådets arbete med att övervaka och koordinera den ekonomiska politiken i EU och euroländerna.

Årets konvergensprogram baseras på 2015 års ekonomiska vårproposition samt propositionen Vårändringsbudget 2015. Riksdagens finansutskott informerades om det uppdaterade programmet den 21 april.