Rapport från Socialdepartementet

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Diarienummer: S2012/00963/SF, S2012/01809/SF, S2014/07998/SF, S2015/06106/SF

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vidtas under mandatperioden för att öka hälsan i sam­hället, bryta den negativa utvecklingen och stabilisera sjukfrånvaron. Det är avgörande att alla berörda aktörer ger sjukfrånvaron den prioritet frågan både kräver och förtjänar.

Ladda ner:

Sedan år 2010 har sjukpenningtalet ökat med nästan 70 procent samtidigt som utgifterna för sjukpenningen ökat med 12 miljarder mellan år 2010 och år 2014. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas.

Åtgärdsprogrammets sju punkter:

  • Ökad jämställdhet
  • Bättre arbetsmiljö
  • Bättre ta tillvara människors arbetsförmåga
  • Åtgärder för rehabilitering, anpassning och omställning
  • Anpassning av primärvårdens verksamhet för personer med psykisk ohälsa och långvarig smärta
  • Ökade kunskaper om sjukskrivningspraxis och      sjukskrivningsprocessen
  • Bättre förutsättningar för unga med funktionsnedsättning eller sjukdom att komma i arbete