Rapport från Finansdepartementet

Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Publicerad

Ladda ner:

2015 års betaltjänstutredning har överlämnat delrapporten Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner. Uppdraget i övrigt ska slutredovisas senast den 30 juni 2016.