Remiss av delrapporten Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner

Här kan du ta del av vilka instanser som regeringen har remitterat delrapporten Tillgång till betalkonto med grundläggande funktioner.

Ladda ner:

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 15 mars 2016.

Remisser

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. Regeringen vill veta vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.