Isabella Lövin har entledigats, miljö- och klimatminister samt vice statsminister

-

Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister

-

Biståndsminister

-

Innehållet publicerades under perioden

-
Rapport från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016–2018 Diarienummer: UD2016/01034/MU

Publicerad

Denna strategi ligger till grund för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) under åren 2016-2018. Strategin ska också vägleda svenska positioner i förhandlingarna om den fjortonde påfyllnaden av Afrikanska utvecklingsfonden (AfDF14) som pågår under en stor del av 2016.

Ladda ner:

Utfallet av förhandlingarna blir viktigt för hur AfDB kommer att bidra till genomförandet av 2030-Agendan för hållbar utveckling och dess globala mål som beslutades i september 2015. Strategin omfattar medel i enlighet med riksdagens bemyndigande.

Strategin vägleds av politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122) med dess övergripande mål att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, samt svensk strategi för multilateralt utvecklingssamarbete. Till grund för strategin ligger även den organisationsbedömning Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) 2014 fastställde för AfDB.

Afrikanska utvecklingsbankgruppen har två huvuddelar; Afrikanska utvecklingsbanken, främst för lån på väsentligen kommersiella villkor till medelinkomstländer och till privata företag, samt Afrikanska utvecklingsfonden för bidrag och förmånliga lån till stater i låginkomstländer.