Innehållet publicerades under perioden

-
Rapport från Utrikesdepartementet

Strategi för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen 2016–2018 Diarienummer: UD2016/01035/MU

Publicerad

Denna strategi ska ligga till grund för Sveriges samarbete med Världsbanksgruppen (VBG). Strategin ska också vägleda svenska positioner i förhandlingarna om påfyllnaden av IDA18 som pågår under hela året 2016.

Ladda ner:

Utfallet av förhandlingarna blir viktigt för hur VBG kommer att bidra till genomförandet av 2030-Agendan för hållbar utveckling och dess globala mål som beslutades i september 2015.

Strategin gäller under perioden 2016-2018 och omfattar medel i enlighet med riksdagens bemyndigande.

Strategin utgår från politiken för global utveckling (prop. 2002/03:122) med dess övergripande mål att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling, samt regeringens strategi för multilateralt utvecklingssamarbete. Till grund för strategin ligger även den organisationsbedömning av VBG som Regeringskansliet (Utrikesdepartementet/Finansdepartementet) fastställde i januari 2015.