Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Rapport från Näringsdepartementet

Rapport om åtgärder för hållbar näringslivsutveckling i Gotlands län Diarienummer: N2016/04387/FF

Publicerad

Peter Larsson, kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län, har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland som presenteras i rapporten Hållbara Gotland. Regeringen har avsatt 100 miljoner för åtgärder som ska stärka Gotlands industri och näringsliv.

Ladda ner:

Genomförande

Min bedömning är att de förslag jag presenterar i denna rapport behöver en genomförandeperiod på några år för att på bästa sätt bidra till långsiktigt hållbar utveckling. Mina förslag ska till delar bidra till strukturförändring vilket behöver ges lite tid. Samtidigt är det viktigt att arbetet kommer igång snabbt och att det hålls ett bra tempo. Min rekommendation är därför att insatser bör sättas igång så snart som möjligt under den del som är kvar av 2016 och hålla på till och med 2019.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister.