Innehållet publicerades under perioden

-

Rapport om åtgärder för hållbar näringslivsutveckling i Gotlands län Diarienummer: N2016/04387/FF

Peter Larsson, kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län, har på regeringens uppdrag tagit fram förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland som presenteras i rapporten Hållbara Gotland. Regeringen har avsatt 100 miljoner för åtgärder som ska stärka Gotlands industri och näringsliv.

Ladda ner:

Genomförande

Min bedömning är att de förslag jag presenterar i denna rapport behöver en genomförandeperiod på några år för att på bästa sätt bidra till långsiktigt hållbar utveckling. Mina förslag ska till delar bidra till strukturförändring vilket behöver ges lite tid. Samtidigt är det viktigt att arbetet kommer igång snabbt och att det hålls ett bra tempo. Min rekommendation är därför att insatser bör sättas igång så snart som möjligt under den del som är kvar av 2016 och hålla på till och med 2019.