Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Burundi

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Burundi samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Respekten för de mänskliga rättigheterna har allvarligt försämrats sedan 2015 då president Nkurunziza tillkännagav att han hade för avsikt att söka en tredje mandatperiod. Beslutet var kontroversiellt eftersom konstitutionen föreskriver att presidenten endast kan ställa upp för omval en gång. Frågan är särskilt känslig eftersom konstitutionen är ett resultat av det fredsavtal som 2006 avslutade ett tio år långt inbördeskrig.

Beslutet att ställa upp för omval ledde till att omfattande oroligheter utbröt i Burundi före, under och efter valet. Ett misslyckat försök till statskupp genomfördes i maj 2015 vilket ledde till att delar av oppositionen tvingades i exil. Valet som genomfördes i juli 2015 vanns av Nkurunziza och följdes av omfattande protester. I samband med protesterna utbröt våldsamheter mellan regeringstrogna säkerhetsstyrkor och oppositionella. Sedan 2015 har antalet människorättskränkningar ökat kraftigt. I december 2016 hade 593 utomrättsliga avrättningar sedan 26 april 2015 verifierats.

Medlemmar av oppositionspartier rapporteras ha utsatts för trakasserier, inklusive tortyr och misshandel, godtyckliga frihetsberövanden samt inskränkningar i yttrande-, mötes- och rörelsefriheterna. Förekomsten av godtyckliga frihetsberövanden, politiska mord, försvinnanden och tortyr har ökat sedan 2015. Straffrihet råder i de flesta fall.

Civilsamhället har sedan krisens början fått minskat utrymme att verka. Lagstiftning som begränsar yttrande- och pressfriheterna utgör ett problem. En ökning av hot och gripanden av människorättsaktivister och oberoende journalister har också enligt civilsamhällesorganisationer bidragit till att ett stort antal människor flytt landet.

Krisen 2015 har inneburit att ett stort antal burundier tvingats på flykt. Cirka 130 000 människor är på flykt inom landet och 390 000 burundier uppskattas ha tvingats på flykt utanför landet. Flyktingströmmen hade inte avstannat vid slutet av 2016.

Våld mot kvinnor är vanligt förekommande och rapporteras ha ökat sedan krisen startade 2015. Straffrihet råder i mycket hög grad, så även kring könsrelaterat våld, och det finns rapporter om att kvinnor på flykt utsätts för våldtäkter och sexuella övergrepp av säkerhetsstyrkor och medlemmar i regeringspartiets ungdomsorganisation.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.