Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Gambia

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Gambia samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Gambias grundlag föreskriver skydd för de mänskliga rättigheterna, men dessa har i praktiken kränkts systematiskt under president Yahya Jammehs tid. De som gjort sig skyldiga till kränkningar har sällan ställts inför rätta och president Jammeh refererade vid flera tillfällen till mänskliga rättigheter som ett västerländskt påfund. Situationen för de mänskliga rättigheterna har försämrats efter hand under Jammehs tid vid makten. Det var inte minst märkbart efter ett misslyckat kuppförsök i slutet av 2014. Lagstiftning antogs som begränsar medborgares yttrandefrihet och straffpåföljderna skärptes. Särskilt svår har situationen varit för HBTQ-personer då president Jammeh vid minst två tillfällen hotat att döda homosexuella och uppmanat allmänheten att göra detsamma.

Hanteringen efter det misslyckade kuppförsöket i slutet av 2014 förstärkte den nedåtgående trenden. Ett betydande antal inte bara påstådda kuppmakare, utan också delar av deras familjer fängslades. Den politiska oppositionen genomförde i april och maj 2016 protester som brutalt slogs ned. Flera personer fängslades och i vissa fall försvann. En oppositionsledare dog under oklara omständigheter sedan han fängslats.

Samtidigt har vissa framsteg skett på andra områden. Kvinnlig könsstympning förbjöds 2015 och 2016 förbjöds barnäktenskap. Både könsstympning och barnäktenskap är dock fortfarande vanligt förekommande. I Gambia tillämpas dödsstraff och för mord är dödsstraff obligatoriskt. Den senaste kända avrättningen ägde rum 2012.

Landet hade under ett antal år en positiv utveckling med minskande fattigdom. Utvecklingen har dock planat ut de senaste åren. En dryg tredjedel lever under 1,25 USD per dag. Tio procent av Gambias befolkning har tryggad livsmedelsförsörjning och nästan en tredjedel av befolkningen riskerar att drabbas av livsmedelsosäkerhet.

Den 1 december 2016 genomfördes presidentval i Gambia. President Jammeh förlorade valet men vägrade lämna sin post och en kris uppstod som vid årsskiftet ännu inte var löst.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.