Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Haiti

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Haiti samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Haiti är en författningsstadgad demokrati, med nationalförsamlingen som högsta beslutande organ. De främsta hindren för stärkta mänskliga rättigheter är det svaga demokratiska systemet, bristande respekt för rättsstatens principer och en kronisk korruption i alla delar av statsförvaltningen. Nödvändiga reformer har uteblivit och de senaste åren har de offentliga institutionernas ansträngningar fokuserat på återuppbyggnad efter den omfattande förödelsen från jordbävningen 2010 och orkanen Matthew hösten 2016, med hundratals dödsfall och stora materiella skador som följd.

Den exekutiva makten delas av presidenten och premiärministern, varav den senare leder regeringen. Presidenten har betydande makt att styra den politiska agendan och en stor del av allmänhetens uppmärksamhet fokuseras på presidentämbetet. Den demokratiska stabiliteten är svag och har på senare år utsatts för stora påfrestningar. Den folkvalde presidenten Martelly avgick i början på 2016 och ersattes av en provisorisk president utsedd av parlamentet. Val till lokala församlingar, nationalförsamlingens båda kamrar och presidentposten inleddes under 2015, men ifrågasattes och ogiltigförklarades. Nya val hölls i november 2016, men resultatet bestreds ånyo. Efter kontrollräkning kunde dock den nationella valmyndigheten, Conseil Electoral Provisoire, bekräfta valresultatet. Den vinnande kandidaten, Jovenel Moîse, tillträder i februari 2017.

Några av de allvarligaste övergreppen av mänskliga rättigheter är förekomsten av godtyckliga och utomrättsliga avrättningar av polis- och
säkerhetsstyrkor, samt övervåld och övergrepp mot misstänkta brottslingar och demonstranter. Fängelserna är överfulla och präglas av dåliga sanitära förhållanden. Många intagna hålls kvar i väntan på rättegång, en väntan som ofta blir mycket lång på grund av ett ineffektivt rättssystem. Enligt FN:s freds- och säkerhetsmission (MINUSTAH) väntar 71 procent av de intagna på rättegång.

Våldtäkter och andra sexuella övergrepp mot kvinnor och barn, särskilt bland internflyktingar i tältläger, är fortsatt ett allvarligt problem. Hälsovården är undermålig och koleraepidemin skördar ännu offer. Vissa förbättringar har gjorts för att tillhandahålla utbildning till barn från fattiga familjer.

MINUSTAH tillsammans med UNDP, Unicef och UN Women arbetar för att stärka skyddet av de mänskliga rättigheterna. Haiti rankas på plats 163 av 188 i UNDP:s index för mänsklig utveckling.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.