Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Indonesien

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Indonesien samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Indonesien har sedan tidigare diktatorn Suhartos fall 1998 genomgått en snabb och långtgående demokratisering. Huvudsakligen välorganiserade, fria och rättvisa val genomförs regelbundet på så väl nationell som lokal nivå. Respekten för mänskliga rättigheter är i hög utsträckning lagstadgad och den indonesiska regeringen respekterar och värnar överlag mänskliga rättigheter. Samtidigt finns det utmaningar på en rad olika områden, inte minst till följd av kapacitets- och kunskapsbrist hos myndigheter samt diskriminerande lokala förordningar. Staten visar ofta oförmåga att säkerställa att myndigheter och icke-statliga aktörer respekterar mänskliga rättigheter.

Press- och yttrandefrihet respekteras generellt på nationell nivå och det finns ett livaktigt civilsamhälle. Politiska frågor kan i hög utsträckning debatteras öppet. Sociala medier har anammats snabbt och har skapat nya fora för debatt, organisering och påverkansarbete. Samtidigt finns lagar som begränsar civilsamhället och yttrandefriheten, inte minst lagar som förbjuder hädelse, förtal och separatism.

Regeringen vidtar åtgärder för att öka möjligheterna för befolkningen att åtnjuta sina ekonomiska och sociala rättigheter, men situationen varierar stort inom landet och begränsas ofta av ojämnt fördelad ekonomisk utveckling och bristfällig infrastruktur.

Indonesien har en tradition av mångkulturell fredlig samlevnad, men diskriminering mot vissa religiösa grupper, kvinnor och hbtq-personer, inte minst lokalt, förekommer och ökar. Under 2016 försämrades situationen till exempel för hbtq-organisationer efter att flera ministrar och andra ledare uttalat sig mycket negativt om hbtq-personer och deras rättigheter. Antalet brott mot religionsfriheten har också ökat under de senaste tre åren.

Situationen för kvinnor varierar kraftigt mellan olika delar av landet. Det finns en stor mängd lokala förordningar i en rad olika distrikt och regioner som är diskriminerande mot kvinnor. Under de senaste åren har sharia-lagstiftningen i Aceh skärpts ytterligare, vilket drabbar kvinnor i särskilt hög utsträckning.

Korruption genomsyrar samhälls- och rättssystemet och undergräver demokratin och respekten för mänskliga rättigheter. Andra utmaningar är straffrihet för militärer och andra personer som gör sig skyldiga till kränkningar av mänskliga rättigheter samt bristande rättssäkerhet. Barnarbete, slaveri, situationen för urfolk, tortyr och tillämpningen av dödsstraffet är andra problem.

Situationen i Aceh och i Papua (provinserna Papua och Västpapua) skiljer sig avsevärt från övriga landet. I Aceh tillämpas sharialagstiftning och politiska konflikter leder ofta till våldsamheter i samband med val. I Papua förekommer övergrepp av säkerhetsstyrkor, pressfriheten begränsas och den ekonomiska och sociala situationen för ursprungsbefolkningen är mycket eftersatt.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.