Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Maldiverna

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Maldiverna samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Efter att Maldiverna år 2008 infört demokrati och stärkt de mänskliga fri- och rättigheterna avsevärt har landet de senaste åren tagit steg i mer auktoritär riktning. Försämringar har skett såväl vad gäller rättssäkerheten, situationen för yttrandefrihet och tryckfrihet samt situationen för människorättsförsvarare och oppositionspolitiker. Den tidigare presidenten Mohamed Nasheed befinner sig sedan våren 2016 i exil efter en rättsprocess mot honom som FN bedömt innefattat godtyckligt frihetsberövande.

Maldiverna har nyligen återinfört dödstraffet, efter att under decennier ha upprätthållit ett moratorium. Även barn kan dömas till döden. Maldiverna utdömer inte sällan spöstraff för bland annat äktenskapsbrott, något som nästan uteslutande drabbar kvinnor.

Religionsfriheten är begränsad och den strikta tolkningen av islam innebär omfattande inskränkningar i människors rättigheter. Personer med ateistisk livsåskådning eller som vill föra en diskussion om religionens roll i samhället utsätts ofta för trakasserier eller hot om våld. Homosexualitet är förbjudet.

I takt med att det skett en ekonomisk utveckling har indikatorerna för hälsa förbättrats i Maldiverna de senaste årtiondena. Barn- och mödradödligheten har minskat kraftigt. Omkring en procent av befolkningen lever i fattigdom.

I oktober 2016 valde Maldiverna att gå ur Samväldet (Commonwealth). Samväldet hade tidigare ställt krav på Maldiverna att förbättra situationen för mänskliga rättigheter om man inte ville riskera uteslutning ur organisationen.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.