Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Republiken Kongo

Publicerad

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Republiken Kongo samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

En ny konstitution antogs 6 november 2015 efter en folkomröstning i oktober samma år. Den nya konstitutionen möjliggjorde för president Denis Sassou Nguesso att ställa upp för ytterligare en mandatperiod. Presidentval hölls i mars 2016 och Sassou Nguesso vann. Sassou Nguesso har varit president i 32 av de senaste 37 åren, vilket gör honom till en av Afrikas längst sittande presidenter.

Ett stort antal kränkningar av mänskliga rättigheter begicks i samband med både folkomröstningen och presidentvalet. Demonstranter dödades av säkerhetsstyrkor och medlemmar av oppositionen blev föremål för godtyckliga frihetsberövanden. Journalister utsattes för hot och trakasserier och tidningar stängdes ner. Internet blockerades vid två tillfällen liksom frekvenserna för vissa radiostationer.

Två veckor efter presidentvalet bröt våldsamheter ut i huvudstaden Brazzaville. Regeringen lade skulden på rebellgruppen "Ninjas" som var aktiv under landets inbördeskrig på 1990-talet och inledde som svar på en militär operation i Poolregionen söder om Brazzaville. Informationen om vad som hände i området är bristfällig då tillträdet begränsades för utomstående. Rapporter finns dock om avsiktliga angrepp mot civila bland annat genom bombning av bostadsområden. Det är fortfarande oklart hur många som drabbats av dessa attacker, men rapporter från bland annat FN gör gällande att minst en person ska ha dödats och 2000 ha tvingats fly sina hem.

Korruptionen är omfattande inom både rättsväsende och polis. Straffriheten är utbredd och rättssäkerheten kraftigt begränsad. Trots omfattande naturresurser lever fortfarande nästan hälften av landets cirka 4,5 miljoner invånare under fattigdomsgränsen på 1,25 USD per dag. Stora brister finns i både hälsosystem och utbildningssystem. Våld mot kvinnor är vanligt förekommande och minoriteter diskrimineras regelbundet.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.