Rapport från Utrikesdepartementet

Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Senegal

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Senegal samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Den demokratiska traditionen och rättsstatens institutioner är starka i Senegal. Flerpartisystem har rått sedan 1970-talet och valen i landet rapporteras av oberoende valobservatörer som fria och rättvisa. Pressfriheten i landet är förhållandevis stark liksom rättssystemets självständighet. Senegal har också ett utvecklat civilsamhälle. De brister som finns har ofta sin grund i fattigdom och i konservativa krafter i den allmänna opinionen. Bristerna gäller bland annat barns situation, diskriminering och våld mot kvinnor, diskriminering av hbtq-personer, överbelagda fängelser och långa väntetider i häkten. De demokratiska institutionerna är tämligen välutvecklade även om brister finns.

Korruption är ett problem inom statsapparaten och det juridiska systemet även om trenden visar på en långsam förbättring. Straffrihet förekommer särskilt bland myndighetspersoner, representanter för ordningsmakten och individer som i sin retorik förespråkar hatbrott mot bland annat HBTQ-personer. Dödsstraffet avskaffades i december 2004. Utvecklingen mot ett jämställt samhälle går mycket långsamt.

I den sydliga provinsen Casamance pågår sedan 1982 en numera lågintensiv konflikt med sporadiska uppblossande stridigheter. Senegals regering och Mouvement des Forces Démocratiques de la Casamance (MFDC) undertecknade en en vapenvila 2014.

Den utbredda fattigdomen utgör ett hinder för utvecklingen. Senegal präglas av stora klyftor mellan en liten välbärgad elit och det stora flertalet som har dålig tillgång till hälsovård och utbildning. Andelen av befolkningen som lever på under 1,25 USD per dag uppgår till drygt 34 procent. Andelen av befolkningen som lever i flerdimensionell fattigdom uppgår till nästan 31 procent 2014.

I mars 2016 hölls en folkomröstning om bland annat presidentpostens mandatperiod, som minskades från sju till fem år. Förändringen kommer att genomföras först vid nästa presidentval.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.

Genväg