Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Thailand

Här följer en sammanfattning av rapporten om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Thailand samt en länk till rapporten i sin helhet.

Ladda ner:

Det militära maktövertagandet 2014 har inneburit betydande inskränkningar av de mänskliga rättigheterna i Thailand. Avsaknaden av demokrati påverkar hela samhället och har satt delar av rättsstaten ur spel. De största utmaningarna vad gäller de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i Thailand gäller de politiska rättigheterna, inklusive yttrande- församlings- och informationsfriheten, samt straffriheten.

Den snabba ekonomiska utvecklingen i Thailand de senaste decennierna har lett till en kraftigt minskad fattigdom och till förbättrade levnadsvillkor för stora delar av landets befolkning. Betydande satsningar har gjorts inom utbildningssektorn och på hälso- och sjukvårdsområdet. Tidigare marginaliserade gruppers deltagande i samhälls- och arbetslivet har ökat. De mest utsatta, däribland migrantarbetare, etniska minoriteter och urfolk, lever dock fortsatt under svåra förhållanden och klyftorna mellan stad och landsbygd är stora.

I Thailands sydligaste provinser pågår en väpnad konflikt som hittills har kostat fler än 6 500 människor livet. Separatistgrupper genomför regelbundet attentat mot civila, polis och militär. Under 2015 och 2016 genomfördes även attentat utanför de fyra sydligaste provinserna. Särskilda undantagslagar råder i södra Thailand sedan 2004. Bland annat Amnesty International rapporterar att polis och militär genomför utomrättsliga avrättningar och tortyr av misstänkta personer i området. Sedan det militära maktövertagandet 2014 har bland annat Amnesty International rapporterat om ett ökat antal godtyckliga frihetsberövanden samt ökad våldsanvändning och tortyr i polisiärt och militärt förvar i området.

Yttrande- och församlingsfriheten har sedan det militära maktövertagandet begränsats avsevärt. Allt vidare tolkningar av vad som bedöms förolämpa kungen, drottningen, tronföljaren eller regenten, det vill säga högmålsbrott, tillämpas och strängare straff utdöms.

Kvinnor har generellt en stark ställning inom näringslivet i Thailand där över hälften av chefspositionerna innehas av kvinnor. Landet har dock betydande utmaningar vad gäller jämställdhet inom andra områden. Våldshandlingar inom familjen, primärt riktade mot kvinnor, är vanliga och mörkertalen är troligen stora.

Människohandel fortsätter att vara ett omfattande problem. Frågan prioriteras av regeringen, men mycket återstår att göra. I de norra delarna av landet lever ungefär en miljon medlemmar av olika etniska minoriteter som ofta diskrimineras.

Kontakt

Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Enheten för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (UD FMR), Utrikesdepartementet, via registrator

Mänskliga rättigheter i världen

Rapporten är en sammanställning grundad på Utrikesdepartementets bedömningar. Den kan inte ge en fullständig bild av läget för de mänskliga rättigheterna i landet. Information bör sökas också från andra källor.