Rapport från Finansdepartementet

Verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande 2016

Publicerad

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. I den statliga bolagsportföljen
finns 48 hel- och delägda bolag, varav två är börsnoterade. Staten har ett stort ansvar att vara en aktiv och professionell ägare. Det övergripande målet för regeringen är att bolagen ska skapa värde och i förekommande fall se till att de särskilt beslutade samhällsuppdragen utförs väl.

Ladda ner:

Regeringskansliet ger årligen ut två delårsrapporter och en verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande. Rapporteringen syftar till att öka genomlysningen och utvärderingen av det statliga ägandet, samt att ge en samlad bild av bolagsförvaltningen under året.

Beställ dokument

Fält markerade med asterisk * är obligatoriska.

Skicka ditt formulär