Rapport från Finansdepartementet

Teknisk bilaga till Ekonomisk jämställdhet november 2018

Publicerad

Ladda ner:

Denna rapport innehåller definitioner och förklaringar av de inkomstbegrepp, grupper och bakgrundsvariabler, samt datamaterial och beräkningsmetoder som används i bilagan Ekonomisk jämställdhet till 2019 års budgetproposition (prop. 2018/19:1 bilaga 3).