Rapport till EU-kommissionen: Sveriges långsiktiga strategi för minskning av växthusgasutsläppen

Publicerad

Denna rapport har tagits fram i enlighet med EU:s förordning om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder. Den långsiktiga strategin redogör för Sveriges långsiktiga mål om att senast 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och vilka styrmedel och åtgärder som ska bidra till att uppnå målet.

Ladda ner:

Europaparlamentets och rådets förordning (EU)2018/2019 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder anger att EU:s medlemsstater senast den 1 januari 2020, därefter senast den 1 januari 2029 och därefter vart tionde år, ska sammanställa och rapportera sin långsiktiga klimatstrategi med ett tidsperspektiv på minst 30 år.

Strategierna ska bidra till att uppfylla EU:s och medlemsstaternas åtaganden enligt FN:s klimatkonvention och Parisavtalet om att minska utsläppen av växthusgaser och öka upptaget i sänkor, samt främja ökad koldioxidbindning.