Hoppa till huvudinnehåll

Sverige i täten för omställning till ett fossilfritt Europa 2050

Publicerad

Vad krävs för att EU ska nå nettonollutsläpp av klimatgaser 2050?
Svaren på den frågan stod i fokus på ett seminarium på Sveriges EU-representation 4 juni där bland annat svenska experter och industriföreträdare deltog.

  • Tre seminarietalare

    Åke Iverfeldt, chef för forskningsstiftelsen Mistra, Anna Kramers, forskare vid KTH och chef för forskningsprojektet Mistra SAMS och Lars Zetterberg, expert vid Svenska miljöinstitutet och chef för forskningsprojektet Mistra Carbon Exit.

    Foto: Sveriges EU-representation

  • Åsa Webber

    Ambassadör Åsa Webber var när hon öppnade diskussionen tydlig med att det nu handlar om "hur" klimatmålet ska uppnås och inte "om".

    Foto: Sveriges EU-representation

- Vi har lämnat ”om-stadiet” bakom oss. Frågan vi nu ska ta oss an är "hur" och här måste EU ta ett globalt ledarskap, konstaterade ambassadör Åsa Webber, när hon öppnade diskussionen.

Lars Zetterberg, expert vid IVL Svenska Miljöinstitutet och chef för forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit, gav sin bild av vad den svenska utfästelsen om att vara klimatneutralt år 2045 kräver. Här har Sverige både fördelar och utmaningar.

- Alla sektorer måste gå igenom en omvandling. Det är lovande att mycket av tekniken som ska ta oss till ett klimatneutralt samhälle är känd idag och att viljan är stark bland svenska företag som i till exempel den svenska koldioxidtunga stål- och cementindustrin. Men det som företagen behöver är förbättrade affärsmässiga incitament, underströk Lars Zetterberg.

Lars Zetterberg lovordade också framgången med det reformerade systemet för handel med utsläppsrätter, ETS, men var tydlig med att detta ensamt inte leder hela vägen fram.

Anna Kramers, forskare vid Kungliga Tekniska högskolan och chef för forskningsprogrammet Mistra SAMS, presenterade forskning om nya modeller för tillgänglighet och effektivare bruk av fordon och befintlig infrastruktur som bidrar till minskade utsläpp. Här spelar integrerade lösningar för transport och rörlighet en avgörande roll, till exempel inom betalningssystem för biljetter och samarbete mellan kommuner och företag om konkreta lösningar.

Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringens initiativ Fossilfritt Sverige, berättade om framgångarna med att få med svenska företag i initiativet och hur utfasningen av fossila bränslen alltmer ses som en konkurrensfördel istället för kostnad.

- I Sverige har vi till exempel kunnat visa på att elpriset gått ner samtidigt som vi fasat ut fossila bränslen. Uppfattningar och attityder har ändrats. Relationerna är goda mellan alla intressenter och vi arbetar nu med att forma ett informellt kontrakt oss emellan och att få fram förslag till regleringar, resonerade Svante Axelsson.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion med deltagare från andra EU-länder, näringslivet, EU-kommissionen och expertorganisationer inom klimatområdet. Flera paneldeltagare lyfte värdet av de svenska exemplen, och efterlyste en tydlig och samstämmig EU-politik.

Arrangör var Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, i samarbete med Sveriges EU-representation. 

 

Kort om nettonollutsläpp:

Nettonollutsläpp innebär att summan av alla utsläpp ska vara noll. Det kräver en bred omställning av transport, produktion och energiförsörjning paralellt med tekniska lösningar, exempelvis möjligheten att fånga in koldioxid och lagra den i berggrunden. Nettonollutsläpp tar med i beräkningen att alla utsläpp inte går att stoppa, till exempel vissa utsläpp inom jordbruket.

Producerat av EU-representationen

Laddar...