Hoppa till huvudinnehåll
Rapport från Statsrådsberedningen

Sveriges nationella reformprogram 2021

Publicerad

Medlemsstaterna ska årligen utarbeta så kallade nationella reformprogram om genomförandet av europeiska planeringsterminen i den nationella politiken. Programmet överlämnas till kommissionen efter beslut.

Sveriges nationella reformprogram 2021.pdf

Sveriges nationella reformprogram 2021 baseras främst på åtgärder och reformambitioner i budgetpropositionen för 2021 och 2021 års ekonomiska vårproposition respektive vårändringsbudget. I reformprogrammet redovisar regeringen åtgärder i relation till de huvudsakliga ekonomiska utmaningarna för svensk ekonomi som kommissionen identifierat bl.a. i de landsspecifika rekommendationerna till Sverige inom den europeiska planeringsterminen. Reformprogrammet återspeglar även de politiska prioriteringarna i kommissionens årliga hållbara tillväxtstrategi.

Liksom tidigare år återfinns i en bilaga till reformprogrammet ett flertal bidrag som inkommit från arbetsmarknadens parter, Sveriges Kommuner och Regioner, regionala och lokala aktörer samt organisationer i det civila samhället. Regeringen har inte tagit ställning till dessa bidrag.

 

Sveriges återhämtningsplan 2021

Laddar...