Departementsserien och promemorior från Utrikesdepartementet

Amsterdamfördraget EU:s regeringskonferens 1996-1997 DS 1997:64

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

I promemorian redovisas resultatet av regeringskonferensen 1996-1997 mellan medlemsstaterna i Europeiska unionen. Den politiska slutuppgörelsen skedde vid Europeiska rådets ordinarie möte den 16-17 juni 1997 i Amsterdam. Förhandlingsresultatet omfattar Amsterdamfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen, fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna och vissa akter som hör samman med dem (Amsterdamfördraget) med tillhörande protokoll och förklaringar. Efter juridisk och språklig granskning undertecknades det nya fördraget och regeringskonferensens slutakt den 2 oktober 1997 i Amsterdam.