Med backspegeln som kompass - om stabiliseringspolitiken som läroprocess Ds 1999:9