Departementsserien och promemorior från Statsrådsberedningen

Myndigheternas föreskrifter Ds 1998:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Denna handbok i författningsskrivning har utarbetats i Statsrådsberedningen. Den är skriven för statliga förvaltningsmyndigheter men den kan med fördel också användas vid den regelgivning som förekommer hos andra myndigheter.