Departementsserien och promemorior från Justitiedepartementet

En specialdomstol för utlänningsärenden Ds 2000:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen bemyndigade den 22 december 1999 det statsråd som har ansvar för förvaltningsärenden som gäller flyktingar, mottagande av asylsökande och utlänningars rätt att vistas i landet att inom Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att utreda vissa frågor på utlänningsrättens och medborgarskapsrättens område, främst avseende instansordningen. Enligt regeringsbeslutet kunde även andra frågor behöva bli föremål för arbetsgruppens bedömning. Arbetsgruppen skulle senast den 31 maj 2000 redovisa sitt uppdrag till Utrikesdepartementet.